Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Aan ons is gevraagd om het programmaboek te ontwerpen met daarin alle papers. Thema: stadskriebels.

Toegepaste skills

Art directionVormgeving / dtp

CVS Congres

Aanvang

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in week 47 (eind november) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Aan ons is gevraagd om het programmaboek te ontwerpen met daarin alle papers. Thema: stadskriebels.

"Vormgeving / dtp voor CVS Congres"

Aanpak

We zijn gestart met een kennismakingsgesprek bij aanvang van het project. Belangrijk om het doel te bepalen en de accenten op de juiste plek te kunnen leggen. Verwachtingsmanagement voor de vormgeving en de strakke planning. In nauw overleg met de drukker hebben we alle presentatie data bepaald en zo stapsgewijs tot een volledig ontwerp gekomen. Het resultaat is een mooi boek van 160 pagina’s.

Onderscheidend vermogen

De strakke planning voor het drukwerk was bepalend bij dit project. De kwaliteit van het drukwerk bepaald uiteindelijk het succes. Het bestuur van het CVS bestaat uit medewerkers van diverse grote ondernemingen. Belangrijk dat iedereen zich herkent in de kwaliteit en uniforme uitstraling.

Beeld bij het project

Ook interesse in Vormgeving / dtp?

Laten wij samenwerken!

Contact opnemen

Aan de slag!